Välkommen till Uddevallanejdens Biodlareförening

Hej

Några bilder från avslutningen på Mollön av våran nybörjarkurs i maj-23.

.

 

Föreningen bildades år 1909 och idag är vi drygt 140 medlemmar.

Föreningen har medlemsträffar under höst och vår, andra torsdagen i månaden. Kvällen kan bestå av föredrag, vanlig samling, bildvisning och mycket mer.

En biresa till någon annan bigård och annat turistmål anordnas också under maj månad.

Under sommarhalvåret har vi onsdagsträffar mellan kl 18 och ca 20 på Mollön torpet ovanför Mollöns gård varje vecka i Juni Juli och Augusti. Där har vi våran föreningsbigård den är också parningsplats för inlämnade drottningar från egna medlemmar och även medlemmar från andra föreningar. Där bedriver vi om vädret tillåter drottningodling.

Här i föreningens bigård kan biodlare som vill lära sig om drottningodling hänga med och se hur det går till. Vi lär gärna ut för nya drottningar behövs varje år för att få en lugn och stark bistam i området.

Under 2017 är det första året som avelssamhällena på Mollön består av VSH drottningar. Av denna anledning är det krav på de som lämnar in drottningar för parning att dessa finns i SBR:s parningskassett. Ingen annan form av parningskupa får förekomma. Detta för att stationsföreståndaren skall kunna besiktiga kassetterna så inga drönare finns med.