Viktiga kom ihåg 2022

Årsrapport 2022
OBS! Årsrapporten ska lämnas till
Mona Jansson, Djurhult 104, 410 92 Uddevalla. Observera att sista inlämningsdag är den 15 november.
Den som lämnar in årsrapporten senast den 31 oktober är med i utlottningen av 2 Mollöndrottningar.

Beställa Mollöndrottningar av Bernt Olsson i god tid i maj 0522-32387.

Anmäla uppställningsplats senast
31 mars