Viktiga kom ihåg 2020

Årsrapport 2020
OBS! Årsrapporten ska lämnas till
Mona Jansson, Djurhult 104, 410 92 Uddevalla. Observera att sista inlämningsdag är den 15 november.
Den som lämnar in årsrapporten senast den 31 oktober är med i utlottningen av 2 Mollöndrottningar med dragning vid luciafesten den 13 december.

Beställa Mollöndrottningar av Ingemar Abrahamsson 072-506 70 48 i god tid i maj.

Anmälan till biresan den X maj senast X April.
Anmälan till magnussamuelsson175@gmail.com 070-363 12 81

Anmäla uppställningsplats senast
31 mars