Forshälla bygdegård

I Forshälla bygdegård har vanligtvis föreningen sina föreningsträffar under vinterhalvåret (sep-april). Bygdegården är belägen ca 10km söder om Uddevalla intill Forshälla skola. Mötena är 2:a tordagen i månaden kl 19:00.