Föreningsbigård på Mollön

Arbetsdag: Lördagen 26 maj 2018.

2017 års arbetsdag på Mollön resulterade i et nytt köksskåp det sattes upp målning av spismuren resterandegolvlister mont. Nya gardiner kom upp. Även upprensning i bigården och gräsklippning runt stugan.

Mollöns 5 samhällen är inmatade med 1st hink bifor vardera. Två samhällen är satta på 2 lådor där yngelrummet fick vara kvar och en låda med tommautbyggda ramar ovanpå.

Samhällena har behandlas med oxalsyra vid 2 tillfällen, efter första rökningen var det 2 samhällen som hade en större mängd nedfall av varroa ett hade ca 60 st på 10 x 10 cm de övriga var det bara lite nedfall, efter rökning 2 så var det fortfarande mycket nedfall i de 2 med mycket nedfall i de övriga nästan 0.
Under vintern och i vår kommer nedfall av döda bin att kontrolleras för attkunna konstatera sambandet mellan lite och mycket varroa. I övrigt ser det bra ut 1 samhälle är lite svagt.

Med vänlig hälsning Bernt och Georg

Beställa Mollöndrottningar av Ingemar Abrahamsson 072-506 70 48 i god tid i maj.