Föreningsbigård på Mollön

Arbetsdag: Lördagen 21:e maj 2022.