Styrelsen & funktionärer

Ordförande
Carin Ramneskär
070-6489512
V. Ordförande
samt utbildningsansvarig
Magnus Samuelsson
0703-63 12 81
Kassör
Göran Berggren
070-2713450
Sekreterare
Annika Brohammer-Lönngren
0522-66 21 04
0701-76 98 02
Kontaktperson medl.reg
Olan Jacobsson
070-637 27 80
Kvalitetsansvarig
Roger Magnusson
070-536 67 55
Klubbmästare
Mona Jansson
070-576 90 05
Ledamot
Erna Gustavsson
0524-201 14
Ledamot
Stig Pettersson
070-7396060

Revisorer
Martin Engelbrecht
0522-85 881
Joakim Borg
0522-13552
Revisorsuppleant
Bernt Olsson
0522-32387
Valberedning
Mona Olsson

Roy Berntsson
0736-413 040

Ingemar Abrahamsson
072-5067048

Hemsidan
Roger Johansson
072-8804196

Biskötselansvarig Mollön
Georg Karlsson
0705-14 71 12
Bibladet
Marita Johansson
0704-13 20 27

Föreningens Org. nr 85 46 00-7363
Bankgiro 347-1745

Du har väl betalat årsavgiften för 2020? Om inte så är det dags nu.