Styrelsen & funktionärer

Ordförande
Carin Ramneskär
070-6489512
V. Ordförande
samt utbildningsansvarig
Magnus Samuelsson
0703-63 12 81
Kassör
Göran Berggren
070-2713450
Sekreterare
Katarina Järbur – 070-8421716

Kontaktperson medl.reg
Olan Jacobsson
070-637 27 80
Kvalitetsansvarig
Rose Marie Davidsson
076-8825986
Klubbmästare
Mona Jansson
070-576 90 05
Ledamot
Erna Gustavsson
076-1143935
Ledamot
Kenneth Ohlsson
073-0912285

Revisorer
Martin Engelbrecht
0522-85 881

Christer Lundin
070-4585099

Revisorsuppleant
Bernt Olsson
076-0598263

Valberedning

Mona Olsson
070-4163951

Annika Brohammer-Lönngren
070-1769802

Ann Palm
0703-003870

Hemsidan
Roger Johansson
072-8804196

Stationsföreståndare Mollön
Ingemar Abrahamsson
072-5067048

Biskötselansvarig Mollön
Kenneth Olsson
073-0912285
Bibladet
Lars-Gunnar Peterson – 073-3351506

Föreningens Org. nr 85 46 00-7363
Bankgiro 347-1745

Du har väl betalat årsavgiften för 2021? Om inte så är det dags nu.