Lämna årsrapport 2020

OBS! Årsrapporten ska lämnas till
Mona Jansson, Djurhult 104, 410 92 Uddevalla.

Observera att sista inlämningsdag är den 15 november.
Den som lämnar in årsrapporten senast den 31 oktober är med i utlottningen av 2 Mollöndrottningar med dragning vid luciafesten den 13 december.