Honungsbedömning

Inför honungsbedömningen ska det skickas med ett frankerat kuvert med adress samt bedömningsprotokoll där medlemsnummer ska vara ifyllt och bihusesynen ska vara utförd och markerad i bedömningsprotokollet.
Finns ej kuvert och bedömningsprotokoll genomföres ej bedömning på honungen.

Roger Magnusson