Honungsbedömning

Genomförs varje höst av ett antal medlemmar.