Bli medlem

Medlemsåret är kalenderåret med undantag om du blir ny fullbetalande medlem efter 1 oktober. Ditt medlemskap gäller då resten av innevarande år samt hela nästkommande år.

Här nedan finner du länken där du själv registrerar ditt medlemskap. Vid registrering kan du även anmälan familjemedlem, en faktura på den gemensamma avgiften skickas då.

OBS! Om du redan är medlem och vill anmäla familjemedlem gör du det via Min sida, inloggningsuppgifterna hittar du på avin för medlemsavgiften.

OBS! Om du varit medlem tidigare, kontakta istället medlem@biodlarna.se alt 0142 – 48 20 03.

När du registrerat dig kan det dröja upp till två veckor innan du får din avi och kan betala medlemsavgiften.

När du betalat din medlemsavgift, som ny medlem, skickas ett välkomstmail innehållande ett välkomstbrev, ett erbjudande om att köpa bokpaket samt rabatterbjudande från redskapshandlare, till din mailadress. Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.

Medlemsavgiften ger dig medlemskap i Riksförbundet, biodlardistriktet och din lokala förening. Avgiften kan variera något beroende på vilket distrikt och vilken lokalförening du vill vara medlem i.

Den totala avgiften är delad i tre delar – förbund, distrikt och förening. Förbundets del av avgiften ligger för närvarande på nedanstående nivå/år:

Fullbetalande: 385 kr

Familjemedlem: 40 kr (får ej Bitidning)

Juniormedlem : 100 kr (får Bitidning)

Till detta tillkommer distriktets och lokalföreningens del. Detta utgör då den kompletta medlemsavgiften. Hela avgiften (inkl distriktens och föreningarnas del) betalas till Biodlarnas kansli (bg 512-7113) som sedan gör utbetalningar till distrikt och föreningar.

Enda gången du ska betala en avgift direkt till din lokala förening är om du är fullbetalande i en lokalförening och även vill bli medlem i en annan lokalförening. Då betalar du den lokala avgiften direkt till denna förening.

Gå med här!